Kyrkvretens Hydraulic AB
Kundvagn
Totalt: 0 kr
Kundvagn

Flottör

FL-serien utgörs av vertikalt monterade, enkla flottörbrytare som arbetar enligt den beprövade principen med tungelement och magnet.

Den här flottörbrytaren kan applikationsanpassas genom justering av rörets längd. Även brytfunktionen kan anpassas, till brytande eller slutande funktion.
Brytaren levereras omonterad med detaljerade monteringsinstruktioner, för den specifika applikationen.

Flottörbrytaren består av en stång med tungelementkontakter, eventuell termobrytare och en flottör med förutbestämt läge. Rörets längd kan anpassas till tanken och monteras på enhetens övre del. Flottörbrytaren är sedan klar att monteras i tanken.
Brytfunktionen är fabriksinställd för att bryta vid stigande nivå men kan lätt ändras till omvänd funktion. De temperaturvakter som används som standard bryter eller sluter vid 60 °C. Andra temperaturgränser kan fås på begäran. Produkten levereras
med standardanslutning enligt DIN 43650.
Justerbar Flottörbrytare
Flottörbrytarna kan justeras på plats. Pålitlig...
955 kr